Stran 24 od 24

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: To Mar 06, 2018 5:57 pm
Napisal/-a Hribovc
Če misliš to soboto, 10.3., mislim, da bo zasedena.
S tanki.
Če se ne motim, imajo soldati vaje...

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: To Mar 06, 2018 9:42 pm
Napisal/-a Nebivedu
http://www.slovenskavojska.si/

Spodnji desni kot je koledar in si lahko pogledaš, kdaj je frej.

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: To Mar 20, 2018 10:58 pm
Napisal/-a AŁIEN
V soboto zvečer je bil na območju Krvavca izveden nadzor vožnje v naravnem okolju.
Dva junaka sta si prislužila po 400 ojrov globe.

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: Sr Mar 21, 2018 3:31 pm
Napisal/-a rx
Bolj slaba junaka sta bila, če so jih dobili... :D :D :D

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: So Mar 24, 2018 7:22 am
Napisal/-a Hribovc
In potem je problem, če se kdo od nas zapelje skozi gozd...

http://regionalgoriska.si/novica/otok-s ... elik-je-ze

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: So Mar 24, 2018 7:31 am
Napisal/-a Nebivedu
To bo nova Atlantida. :twisted:

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: Po Mar 26, 2018 5:22 pm
Napisal/-a Hribovc
Tale ga je moral pa pošteno žgat, da je potem 150 gasilcev "pospravljalo" za njim...

http://www.regionalobala.si/novica/z-di ... likopterja

In zaradi nekaj takih osebkov smo vsi na slabem glasu in nam omejujejo gibanje po gozdu...

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: Po Mar 26, 2018 10:17 pm
Napisal/-a Nebivedu
diski na biciklu, pa se pregrejejo in je kolo položil, da so se diski dotikal rastlinja.

ni prav dost treba da diski zažarijo, je zelo tanka zadeva.

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: Sr Mar 28, 2018 7:53 pm
Napisal/-a jereb
Niso tko kmal žareči ne, za kakšen flek na koži so kr hitro, da bi zažrel pa še nisem doživel.

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: Sr Mar 28, 2018 9:37 pm
Napisal/-a Nebivedu
Če greš s krvavca dol verjetno ne, če bi šel pa iz Planike proti Pokljuki, pa verjetno že.

Vprašanje s kake višine so šli tile, ker naj bi bila orenk nora in dolga vožnja. Če malo pogledaš top 10 avstrijskih prog za downhil, imajo nekatere tudi več kot 1600 višinske. Tam pa verjetno diski orenk žarijo.

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: Pe Mar 30, 2018 2:18 am
Napisal/-a jereb
Je pa mal takih junakov, kateri lahko odpeljejo 1600 višinca v enem kosu. In tak tudi ne visi skozi na bremzi.

Re: Sovražniki narave št.1

Objavljeno: To Apr 10, 2018 7:34 am
Napisal/-a Nebivedu
Par novosti:
Vožnja z vozili na motorni pogon
V naravnem okolju je vožnja omejena le na prometno infrastrukturo, torej na javne ceste in na nekategorizirane
ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet ter na gozdne ceste (kot doslej, gl. tretji odstavek 28.b člena
zakona o ohranjanju narave).

Izjema je ustavljanje in parkiranje v 5-metrskem pasu ob cestah (kot doslej) ter parkiranje v okviru javnih
prireditev (novost, gl. četrti odstavek 28.b člena zakona o ohranjanju narave).

Izjema so tudi službene in podobne vožnje, ki pa veljajo le, če dostop ni mogoč po javnih cestah. Izjema velja
tudi za dostop do objektov, ki niso neposredno povezani z javnimi cestami in nekategoriziranimi cestami, ki se
uporabljajo za javni cestni promet. Do takih objektov je seveda dovoljeno dostopati tudi po nekategoriziranih
cestah (npr. kolovoz), ki po tem zakonu spada v naravno okolje (deloma novost, gl. 28.b člen zakona o
ohranjanju narave).

Javne prireditve vožnje v naravnem okolju so dovoljene izven zavarovanih območij narave, izven območij
narave s posebnim statusom in izven območij, varovanih s predpisi o urejanju gozdov, in sicer na podlagi
dovoljenja, ki ga izda upravna enota. Potrebno je predhodno soglasje Zavoda za ohranjanje narave in pozitivni
mnenji Zavoda za gozdove Slovenije oz. Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Soglasje se poda s pogoji, ti
pogoji pa so del dovoljenja za javno prireditev (novost, gl. 28.c člen zakona o ohranjanju narave, postopek).

Zainteresirane občine bodo v okviru občinskih prostorskih načrtov določile posebna območja za rekreacijo in
šport, ki bodo izrecno vključevala tudi vožnjo z vozili na motorni pogon. Ta območja bodo morala biti
predhodno v postopkih okoljskih presoj tudi ocenjena kot primerna za namene vožnje z vozili na motorni pogon
(novost, gl. četrto alinejo tretjega odstavka 28.b člena zakona o ohranjanju narave).

Vozila na motorni pogon – če nimajo registrskih tablic – morajo biti označena in evidentirana (novost, gl. 28č
člen zakona o ohranjanju narave). Ta zahteva prične veljati od 1. januarja 2017.

Zaostren je nadzor:

· Prekrškovni organi (inšpekcija, naravovarstveni nadzorniki) so odslej pooblaščeni, da zasežejo vozila na
motorni pogon, s katerim je bil storjen prekršek vožnje, ustavljanja ali parkiranja v naravnem okolju, in
sicer v primeru vožnje nad gozdno mejo oziroma na zavarovanem območju, če je to prepovedano v
aktu o zavarovanju, ter v primeru povratništva (novost, gl. 153.a člen zakona o ohranjanju narave).

· Naravovarstveni nadzorniki odslej ustavijo voznika vozila na motorni pogon, ki vozi v nasprotju z
določbami zakona ali akta o zavarovanju ter od njega zahtevajo vpogled vozniško dovoljenje in
prometno dovoljenje oziroma listino, s katero ugotovi istovetnost voznika (novost, gl. tretji odstavek
155. člena zakona o ohranjanju narave).

· Uvedena je tudi možnost, da se za storitev prekrška vožnje z vozilom na motorni pogon, ko ni mogoče
ugotoviti, kdo je storilec, uvede prekrškovni postopek proti lastniku ali imetniku pravice uporabe tega
vozila (gl. peti odstavek 161. člena zakona o ohranjanju narave).

V noveli ni več prepovedi organiziranih voženj v gozdnem prostoru. V zavarovanih območjih pa bodo
organizirane vožnje lahko omejili, če se bo izkazala potreba, z aktom o ustanovitvi zavarovanega območja
(novost).